સમાચાર

બોન્ડિંગ વાયર ઉત્પાદન રેખા

બોન્ડિંગ વાયર ઉત્પાદન રેખા

  • બોન્ડિંગ વાયર કેવી રીતે બનાવવું?

    બોન્ડિંગ વાયર કેવી રીતે બનાવવું?

    વાયર બોન્ડિંગ નોલેજ બેઝ ફેક્ટ શીટ વાયર બોન્ડિંગ શું છે?વાયર બોન્ડિંગ એ એવી પદ્ધતિ છે કે જેના દ્વારા સોલ્ડર, ફ્લક્સ અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં 150 ડિગ્રીથી વધુ ગરમીનો ઉપયોગ કર્યા વિના સુસંગત ધાતુની સપાટી સાથે નાના વ્યાસના સોફ્ટ મેટલ વાયરની લંબાઈને જોડવામાં આવે છે...
    વધુ વાંચો