સમાચાર

પ્લેટિનમ જ્વેલરી કાસ્ટિંગ લાઇન

પ્લેટિનમ જ્વેલરી કાસ્ટિંગ લાઇન

  • પ્લેટિનમ જ્વેલરી કેવી રીતે કાસ્ટ કરવી?

    પ્લેટિનમ જ્વેલરી કેવી રીતે કાસ્ટ કરવી?

    પ્લેટિનમનું કાસ્ટિંગ બહુ-પગલાની પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે જેમાં વિશિષ્ટ સાધનો અને પ્લેટિનમ જેવી કિંમતી ધાતુઓ કેવી રીતે ઓગળે છે તેની વિશાળ જાણકારીનો સમાવેશ થાય છે.પ્લેટિનમ કાસ્ટિંગ પ્રક્રિયામાં નીચેના પગલાઓનો સમાવેશ થાય છે: વેક્સ મોડેલ અને કાસ્ટિંગ તૈયારી.પ્લેટિનમ જ્વેલરી કાસ્ટ...
    વધુ વાંચો